(21kB)
Kancelaria

Właściwość terytorialna

Licytacje ruchomości

Licytacje nieruchomości

Wzory wniosków
(14kB)

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Adam Olszewski

Kancelaria
87-100 Toruń, ul. Żelazna 7

tel: (056) 62 - 251 - 63
fax:(056) 65 - 210 - 65
e-mail:torun3@komornik.pl

Konto bankowe:
PKO O/Toruń 71 1020 5011 0000 9102 0016 3386

Kancelaria czynna w dniach:
pon. - pt. od 07:15 do 15:15
wt. 08:00 do 16:00


Komornik przyjmuje osobiście we wtorki od godz. 10:00 do14:00

Copyright © Anna Maria Milcarek

Valid HTML 4.0 Transitional